නියම කතා බලන්න එන්න පොඩිඩක් විතර පිස්සුත් හැදෙයි
🥲🤣🤣
  • 😇😇😇චිනෙට යන්න උමගක් හරනො🤣🤣🤣🤣😅
  • JoinedOctober 20, 2021


Last Message
parkjuwon2008 parkjuwon2008 May 14, 2022 06:00AM
අලුත් කතාවක් මගේ නෙවෙයි ඔයාල කැමති වෙයී මේකට උදව් කරයි කියල හිතනවාhttps://www.wattpad.com/story/310386210
View all Conversations

Stories by PARK SONG-HO
❤️SAVAGE LOVE ❤️ by parkjuwon2008
❤️SAVAGE LOVE ❤️
ආදරයට Gender difference බලපාන මේ කාලයේ එයින් ඔබ්බට ඔබ රැගෙන යන ඔවුන්ගෙ අලුත් තාලයේ ආදරය ♥ SaVaGe LoVe❤️
ranking #843 in srilanka See all rankings
💕CRAZY LOVE 😁👿💜 by parkjuwon2008
💕CRAZY LOVE 😁👿💜
හායි මේක මගෙ පලමු ff එක වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න ලස්සන කතාවක් වෙයි කියල හිතනවා මගෙ නන්ගි ගෙ උදව්වෙන් තමා මේක ල...
ranking #280 in purple See all rankings
🦝🦏🦁TRIP TO THE AMAZON 💕💕[COMPLETED] by parkjuwon2008
🦝🦏🦁TRIP TO THE AMAZON 💕💕[COMP...
මෙකෙත් ඉන්නෙ බන්ග්ටන්ස් ලා තමා බලන්න හොදෙ💕😏
ranking #27 in picnic See all rankings
1 Reading List