എഴുതാനും വായിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും വളരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇത് മൂന്നും വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധുമലയാളി. 
24 വയസ്സ്,മല നാട്ടിൽ ജനനം. ചതയം നക്ഷത്രം, വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സൗഹൃദാലോചനകൾ(കുറ്റംപറച്ചിൽ, വിമർശനം,പ്രോത്സാഹനം) ക്ഷണിക്കുന്നു. happy writing :)
  • Kerala, India
  • JoinedJanuary 15, 2016


Last Message
malayali_mangan malayali_mangan Nov 05, 2020 06:55AM
So sorry to let you all down. But i promise I'll try to be back as soon as possible. മനസ്സും ശരീരവും ചിന്തകളും ഒന്നും പറയണത് കേക്കണില്ല. എല്ലാം ഒന്നു ശാന്തമാകുന്ന വരെ.. 
View all Conversations

Stories by malayali_mangan
It started with a Friend Request (Malayalam) by malayali_mangan
It started with a Friend Request (...
"Life is full of surprises and miracles"
ranking #26 in പ്രണയം See all rankings
ഓർമ്മത്താളുകൾ by malayali_mangan
ഓർമ്മത്താളുകൾ
ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ ഓർമകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര... മനസിൽ ഒരിടം.. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എങ്കിലും എന്നെ സ്വാധീന...
ranking #4 in short See all rankings
Only for you ❤️ by malayali_mangan
Only for you ❤️
It's my first poem. Kindly forgive my mistakes. I hope you can enjoy reading this
1 Reading List