:~രണ്ടു പാലാകാരികളുടെ ഒരു ചെറിയ ലോകം.👭
:~ഒരാൾ എഴുതുന്നു✒️📝, മറ്റെയാൾ വായിക്കുന്നു.📃🤓
  • Pala, Kerala
  • JoinedMarch 24, 2018Stories by Devigauri_Maria
OUR COMPLICATED LOVE STORY(Malayalam) by Devigauri_Maria
OUR COMPLICATED LOVE STORY(Malayal...
അഭി വന്നിട്ട് രണ്ടു ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും എന്നോട് ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ലാ. കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ പോലും ആയ...
ranking #4 in love See all rankings
കൈക്കുമ്പിളിൽ....... by Devigauri_Maria
കൈക്കുമ്പിളിൽ.......
വെറുതെ കുറേ കുത്തിവരകൾ.......
ranking #42 in പ്രണയം See all rankings
ജനലഴികളിലൂടെ.... by Devigauri_Maria
ജനലഴികളിലൂടെ....
ചെറുകഥകളുടെ ഒരു ചെറിയ ശേഖരം❤️
ranking #15 in പ്രണയം See all rankings
1 Reading List