എന്റെ എല്ലാ എഴുത്തുകൾക്കും  ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചു പോയവരുമായോ ആയി എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സാമ്യം ഉണ്ടാകും എന്നത് ഒരു വാസ്തവം ആണ്.കാരണം പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ വെളിച്ചം ആണ് എഴുത്തിനു കാരണം ആയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് .കൂടാതെ എന്റെ യാത്രകളുടെ മാധുര്യവും ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലോഗുകൾ ആയി ❤
  • kerala
  • JoinedSeptember 17, 2020Last Message
alasa_muni alasa_muni May 09, 2021 02:00PM
Adventures of four ന്റെ അടുത്ത part പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു. Mother's day ക്കുള്ള വിഷ് കൂടെ പരിഗണിച്ചാണ് എഴുത്ത്. വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ☺️I think you'd like this story: "Adventures of Four" by alasa_...
View all Conversations

Stories by alasa_muni
Adventures of Four by alasa_muni
Adventures of Four
ഒരിക്കൽ എയ്ൻസ്റ്റീൻ അപ്പുപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു... "മക്കളെ അലസ മുനി... ഈ Creativity ന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇ...
ranking #13 in malayalam See all rankings
Happy bday Ammalu by alasa_muni
Happy bday Ammalu
Happy bday ammalu
ചില ചിന്തകൾ... ചിന്താഗതികൾ... by alasa_muni
ചില ചിന്തകൾ... ചിന്താഗതികൾ...
What you think, you will become -Budha അജുവും വരുണും വൈശാകും സാമും നിങ...
ranking #4 in thoughts See all rankings