"எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்த்து நிற்கலாம்
தன்னம்பிக்கையும் துணிச்சலும் இருந்தால்"

"முடியும் வரை முயற்சி செய். உன்னால் முடியும் வரை அல்ல. நீ நினைத்ததை முடிக்கும் வரை"
  • JoinedJuly 1, 20192 Reading Lists