எழுத்துகளின் தீவீர ரசிகை
  • JoinedMarch 19, 2017Last Message
dharshinichimba dharshinichimba Aug 11, 2021 07:31AM
கதிரழகி அத்தியாயம் 11I just published "11. மைண்ட் மிரர்" of my story "கதிரழகி". https://www.wattpad.com/1113756991?utm_source=android&utm_medium=facebook_messenger&utm_content=share_published&wp_pag...
View all Conversations

Stories by Dharshini chidambaram
கதிரழகி by dharshinichimba
கதிரழகி
இந்த ரிலேயில் எங்களுடன் இணைந்து எழுதும் எழுத்தாளர்கள் 1.தர்ஷினிசிம்பா (W & P) 2.ஹேமாஇன்பா(W&P) 3.ஆஷிக் (W & P...
ranking #100 in love See all rankings
நெஞ்சுரம் கொண்டு நின்று by dharshinichimba
நெஞ்சுரம் கொண்டு நின்று
சிசுகளும் மடியுதம்மா
Poems by dharshinichimba
Poems
Simple lines of my little mind
1 Reading List