Binhwan Stories

Refine by tag:

121 Stories

Love At First Fight (iKON Binhwan Story) by minsyadqileen
#1
Love At First Fight (iKON Binhwan...by minsyadqileen
"ARE YOU BLIND?!" "Excuse me?! You're the one who's not looking where you're going and you call me BLIND?!" **** Kim Jinhwan is a school prince. Sma...
+3 more
Binhwan Stories by YukiHana04
#2
Binhwan Storiesby Azeera
Kumpulan cerita pendek pairing BinHwan dengan berbagai genre these stories belong to @Vi_Putri Saya hanya mempublish ulang dan melanjutkan cerita2 nya
+4 more
Eyes Here by kimfairybjb
#3
Eyes Hereby kimfairybjb
Hello everyone! I've been really inspired to write a Triple Kim fanfic because I can't find much of that and I also want to explore a love triangle between them. I hone...
Completed
+9 more
R A N D O M by ina_daydream
#4
R A N D O Mby Fallin' all in 0702
Những thứ toi sẽ post lên blog nếu toi có một chiếc blog nhưng toi hong có một chiếc blog nên toi sẽ post lên đây.
+5 more
iKON Ships Oneshots by ikonisch
#5
iKON Ships Oneshotsby bin
a collection of oneshots for the ships of iKON, which are all amazing in their own way.
+21 more
[BINHWAN] Ange et Démon by laurenxvii
#6
[BINHWAN] Ange et Démonby de Lauren
Khi vạn vật đang đấu tranh với kiếp phận thì những thiên thần đùn đẩy nhau việc mang đi những linh hồn. Thần chết thì quá thương người. Thiên thần thì cho rằng loài ngườ...
+5 more
Jinhwan OTP by JinaniKimmie
#7
Jinhwan OTPby ♡Jinaniii
iKON One Shot Collection Mainly "Kim Jinhwan Ships" but expect to read some other iKON ships 😀
+9 more
Red Threaded Fracas (Binhwan) by KaiTheLastChurch
#8
Red Threaded Fracas (Binhwan)by S e a 🐳🐙
From a young age, Jinhwan realized that he wasn't normal. He could see red threads connecting from people. Other colors started popping up when he turned 12. Finally und...
Completed
+11 more
A Question // binhwan fanfiction😉 by DoubleA050505
#9
A Question // binhwan fanfiction😉by DoubleA050505
"can I ask you a question" . . . . . . _warning_ boy x boy smut . . . *if you uncomfortable reading this, please leave.* . . . tHaNkS fOR yOur sUpPorT! . . M...
+7 more
OH MY NAUGHTY BOYFRIEND!!! (BINHWAN[BOYXBOY]) by xxxibfth
#10
OH MY NAUGHTY BOYFRIEND!!! (BINHWA...by xxxibfth
What will happen to Jinhwan when he have a relationship with a naughty Hanbin? Will he be able to stand it?
+2 more
Jaded - Junbob/Binhwan by ikonisch
#11
Jaded - Junbob/Binhwanby bin
Basically, Jinhwan's a person who cares too much about his friends and gets driven crazy all the time about how two of them find it so difficult to profess their undying...
Completed
+13 more
BE MINE?(MARKSON FF) by kpopboybands2000
#12
BE MINE?(MARKSON FF)by mewgulf
My life was messed up like totally messed up. I didn't have a person who gave a shit about me. I lost the ability to love just because I've been through too many heartbr...
Completed
+5 more
BINHWAN - The Wind Takes Me by woonim
#13
BINHWAN - The Wind Takes Meby unim
Season selanjutnya dari Till Become Dust karya BYAABIN ⚓ HANBIN, berhasil hidup kembali. Reinkarnasi menjadikannya seorang pemilik usaha besar dengan nama, dan wajah yan...
+3 more
PARALLEL UNIVERSE by ina_daydream
#14
PARALLEL UNIVERSEby Fallin' all in 0702
#BinwithyousincedayHwan
Completed
+1 more
[BINHWAN] - MONSTROUS by laurenxvii
#15
[BINHWAN] - MONSTROUSby de Lauren
"If I told you what I was... Would you turn your back on me?" #monstrous #Lauren
Completed
+3 more
[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan| by TueTue20
#16
[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU...by Tuệ Tuệ
Là một shortfic nhỏ về sự đáng yêu của Kim Jinhwan Là một chuyện tình nhẹ hơn giọt nước của Hanbin và Jinhwan Là sự theo đuổi đơn phương đến ngu ngốc của Jinhwan Là một...
Completed
+3 more
[BINHWAN] [MANY SHOTS] MY FIRST LOVE IS HIM by nymphetintown
#17
[BINHWAN] [MANY SHOTS] MY FIRST LO...by nymphetintown
Parings : Binhwan PG : H Disclaimer : They do not belong to me. Summary : . Hanbin là trò. Jinhwan là thầy. Và họ yêu nhau. - Đây là chuỗi câu chuyện dài kể về tình...
Completed
+4 more
short fic - iKON - Yêu by At_95py
#18
short fic - iKON - Yêuby Anh Tuyền
Mỗi người đều có một chút bí mật riêng tư, kể cả trong tình yêu. Đôi lúc những bí mật ấy bé như con kiến, đôi lúc có thể khiến hai người chia tay. Nhưng tình yêu mạnh mẽ...
Completed
+11 more
[Transfic-iKON] [BinHwan] Oneshots & drabbles collection by the12dville
#19
[Transfic-iKON] [BinHwan] Oneshots...by The 12D Ville
Collection về toàn bộ những trans shot BinHwan từ nhiều tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này
+2 more
LITTLE THINGS。jinhwan by FAKERAYNA
#20
LITTLE THINGS。jinhwanby 莉梛
❝no matter what i'll do, you'll never see me as your hyung, since everything i am to you is the short kid of the group❞ where jinhwan thinks that his members don't think...
+22 more