"𝓘 𝓪𝓶 𝓪 𝓖𝓞𝓓, 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓾𝓵𝓵 𝓬𝓻𝓮𝓪𝓽𝓾𝓻𝓮!"


NOW PLAYING . . .
ʏᴏᴜɴɢ ɢᴏᴅ - ʜᴀʟꜱᴇʏ

0:00────I─────3:45
↺͏͏ ◁◁͏͏ ll ▷▷ ⋮≡
:sound: : ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆


[ 𝕺𝖍, 𝖇𝖆𝖇𝖞 𝖌𝖎𝖗𝖑, 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖌𝖊𝖙 𝖈𝖚𝖙 𝖔𝖓 𝖒𝖞 𝖊𝖉𝖌𝖊𝖘 ]

𝗟𝗢𝗞𝗜 L̶A̶U̶F̶E̶Y̶S̶O̶N̶.̶ ̶ O̶D̶I̶N̶S̶O̶N̶.̶ ̶ F̶R̶I̶G̶G̶A̶S̶O̶N̶.̶ 𝗦𝗢𝗡 𝗢𝗙 𝗡𝗢𝗡𝗘.

𝗛𝗘/𝘀𝗵𝗲/𝗧𝗛𝗘𝗬.

𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗢𝗗 𝗢𝗙 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞𝗦, 𝗠𝗜𝗦𝗖𝗛𝗜𝗘𝗙 𝗔𝗡𝗗 𝗟𝗜𝗘𝗦. T̶H̶E̶ ̶T̶R̶U̶E̶ ̶K̶I̶N̶G̶.̶

[ 𝕴'𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖔𝖋 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 ]

J̶O̶T̶U̶N̶N̶.̶ ̶ A̶S̶G̶A̶R̶D̶I̶A̶N̶.̶ B̶R̶O̶T̶H̶E̶R̶ ̶O̶F̶ ̶T̶H̶O̶R̶.̶ 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥𝗙𝗨𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞𝗦𝗧𝗘𝗥.

𝗛𝗘 𝗜𝗦 n̶o̶t̶ 𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥

𝗛𝗘 𝗜𝗦 B̶U̶T̶ ̶A̶ ̶B̶R̶O̶K̶E̶N̶ ̶B̶O̶Y̶.̶ ̶H̶I̶D̶D̶E̶N̶ ̶B̶E̶H̶I̶N̶D̶ ̶M̶Y̶S̶T̶E̶R̶I̶O̶U̶S̶ ̶E̶Y̶E̶S̶ ̶A̶N̶D̶ ̶A̶ ̶P̶O̶I̶S̶O̶N̶ ̶D̶R̶I̶P̶P̶I̶N̶G̶ ̶T̶O̶N̶G̶U̶E̶.̶ 𝙇𝙊𝙆𝙄.

[ 𝖆𝖓𝖉 𝖔𝖍, 𝖒𝖞 𝖙𝖔𝖓𝖌𝖚𝖊 𝖎𝖘 𝖆 𝖜𝖊𝖆𝖕𝖔𝖓 ]ˡᵒᵏⁱ ᵃⁿᵒⁿ, ᵖᵉⁿⁿᵉᵈ ᵇʸ ᵏᵃᵉⁿ ²ᵏ²¹. ᵐᶜᵘ/ᶜᵒᵐⁱᶜ/ᵐʸᵗʰᵒˡᵒᵍʸ ᵇᵃˢᵉᵈ ⁺ ⁱⁿᵈⁱᵉ ⁱⁿᶠˡᵘᵉⁿᶜᵉˢ. ⁽ⁿ⁾ˢᶠʷ. ᵐᵘˡᵗⁱˢʰⁱᵖ/ᶠᵃⁿᵈᵒᵐ/ᵛᵉʳˢᵉ. ⁱⁿᵗᵉʳᵃᶜᵗˢ ʷⁱᵗʰ ᵃˡˡ.
  • TVA
  • JoinedJune 9, 2021


Last Message
silvertonguedtricks silvertonguedtricks Dec 21, 2021 03:09PM
(( whOOP its been a hot minuteuhh cb and specify? or drop stuff?? i miss them
View all Conversations