┃𝐒𝐢𝐱 // 𝐄𝐦𝐛𝐞𝐫
" 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚝𝚊𝚞𝚐𝚑𝚝 𝚖𝚎 𝚜𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚜 "
⎯⎯ 𝘧𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘵𝘢𝘮𝘦𝘥 . 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘨𝘦 𝘪𝘵 , 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘵 , 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘪𝘵 . 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥 , 𝘴𝘩𝘦 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘦 . 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘰𝘸 , 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘣𝘶𝘳𝘯 𝘣𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘭𝘺 .
" 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚗 𝚒𝚝 , 𝚒 𝚏𝚘𝚞𝚗𝚍 𝚙𝚎𝚊𝚌𝚎 "


༺༻°༺༻
𝚘𝚛𝚒𝚐𝚒𝚗𝚊𝚕 𝚑𝚢𝚍𝚛𝚊 𝚎𝚡𝚙𝚎𝚛𝚒𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚍𝚒𝚍
⋙ 𝚗𝚜𝚏𝚠 / 𝚖𝚊𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚖𝚎𝚜
⋙ 𝚖𝚞𝚕𝚝𝚒𝚜𝚑𝚒𝚙
⋇ ᴘᴇɴɴᴇᴅ ʙʏ ʀᴏsʟɪɴ
⋇ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ : ʀᴏsʟɪ #6399
  • ᵒᵍ ʰʸᵈʳᵃ ᵉˣᵖᵉʳⁱᵐᵉⁿᵗ Ê·/ᵈⁱᵈ , ᵖᵉⁿⁿᵉᵈ ᵇʸ ʳᵒˢˡⁱⁿ
  • JoinedApril 24, 2021


Last Message
spitfires-- spitfires-- Jun 07, 2021 02:34AM
;; also , kinda wanna do some pride interactions , so cb for those if you want ! also , if you have anything specific in mind mention it !
View all Conversations

Story by 𝐒𝐢𝐱 // 𝐄𝐦𝐛𝐞𝐫
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐢𝐱 〄 𝐦𝐛𝐬  by spitfires--
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐢𝐱 〄 𝐦𝐛𝐬
𝚃𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚜𝚝 𝚙𝚘𝚠𝚎𝚛𝚏𝚞𝚕 𝚠𝚎𝚊𝚙𝚘𝚗 𝚘𝚗 𝙴𝚊𝚛𝚝𝚑 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚞𝚖𝚊𝚗 𝚜𝚘𝚞𝚕 𝚘𝚗 𝚏𝚒𝚛𝚎 .
ranking #31 in messageboard See all rankings
1 Reading List