گشنمه
خستم
گشادم
خابم میاد
واندی میخام
کاش جیمز کوردن بودم
  • زیر تخت زیام در حال ضبط صدا
  • JoinedJune 24, 2020


Last Message
sabaaaq sabaaaq Sep 13, 2021 12:43PM
دلم میخاد بعد از این رپایی که زین داد یکی بگه زیجی ریله یا زین تحت فشار نی یا کارایی که زین میکنه همه دست خودشه یا بچه زیجی واقعیهننه تک تکشونو میگاممممبا چاقو بفاکشون میدمم
View all Conversations

3 Reading Lists