اصن یا اقدس یا هیچ کس😔👐🏻

سگ هوران و پیرو دین زیام و لری
warning ⚠️🐕
کام رو شورت مامان دوز: @dickhead2006
  • کنار آترینا تو اونلی لاو🌝
  • JoinedMay 23, 2021


Last Message
imdamlami imdamlami Oct 18, 2021 01:43AM
+فکر میکنی من قویم؟ _آره من فکر میکنم تو قوی ولی چرا به طرز فکر من اهمیت میدی؟ مهم اینه که تو وقتی تو آینه نگاه میکنی چی میبینی.+ ولی وقتی به آینه نگا میکنم دلم نمیخواد اون آدم ضعیف و حال بهم زن تو...
View all Conversations

13 Reading Lists