♯  𝐏𝐈𝐋𝐄𝐃 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐖𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒,
𝐕𝐎𝐖𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒. 🌈
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦
ren . xvii + SHE!HER (read carrd!)
INTJ 5w6, cancer + scorpio rising
valkyrieP + knightsP, i also kin ...
════════════ 🌱 ¡ '
𝐂𝐂𝐬 !! mika kagehira, ritsu sakuma
jun sazanami, sena izumi, tsukasa
suou, shu itsuki, arashi narukami,
hiyori tomoe, chiaki morisawa, leo
tsukinaga, kohaku oukawa, yahoo .
════════════ 🌱 ¡ '
𝐂𝐒𝐬 !! mikashu, ritsumika, narumika,
maoritsu, kogaritsu, senaritsu, reikao
kohaira, hiiai, tatsuhime, tatsumayoi,
rinniki, naruizu + not in order ! ♡ ♡
⠀⠀⠀⠀
  • 🖇 :: please read carrd byf !
  • JoinedMarch 24, 2020
1 Reading List