i swear to God, it was written on my lips for real.

111 - 975 - 329

-
!!: pls don't add my story to the reading lists including stories that have taehyung being the top or jeongguk being the bottom, thank you.
  • an echo of heaven has you.
  • JoinedJanuary 11, 2020Last Message
jousehann jousehann Jun 08, 2024 05:14PM
e hèm, trưng cầu ý kiến toàn dân!!hiện tại là mình định viết một em shot dài gần hoặc hơn 20k words lận, mọi người muốn mình tách ra từng phần hay up nguyên cục á?hãy để lại ý kiến của mọi người ở...
View all Conversations

Stories by jouséternal.
abstention | kv. by jousehann
abstention | kv.
Mr. President, we got a call from 'The Black Vanille'. - written by: jousehann
auroral ustulation | kv. by jousehann
auroral ustulation | kv.
taehyung spins jeongguk like a pinwheel. - written by: jousehann
naz | kv. by jousehann
naz | kv.
jeon jeongguk có can đảm để giết kim taehyung rồi, phải không? - written by: jousehann
5 Reading Lists