𝐉𝐎𝐒𝐄𝐏𝐇𝐈 / Vʜᴀᴛʜʟᴏᴅᴇᴘᴀʟᴏʟ


𝕳𝖊'𝖘 𝖓𝖔𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝕯𝖊𝖛𝖎𝖑...
...𝖍𝖊'𝖘 𝖙𝖍𝖊 𝕯𝖊𝖛𝖎𝖑'𝖘 𝖜𝖔𝖗𝖘𝖙 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙𝖒𝖆𝖗𝖊.


ᴸᵒʳᵈ ᵒᶠ ᴰᵉᵐᵒᶰˢ
ᴰᵉᵐᵒᶰ ᴷᶤᶰᵍ ᵒᶠ ᶠᶤʳᵉ
ᴷᶤᶰᵍ ᵒᶠ ᴾᵃᶤᶰ
ᵀʰᵉ ᴰᵉᵐᵒᶰ ˢᵘˡᵗᵃᶰ
ᵀʰᵉ ˢᵘᵖʳᵉᵐᵉ ᴱᵛᶤˡ
---------
Penned by @ChaoticWriter-
  • JoinedJuly 27, 2020