𝖫𝗈𝗏𝖾 𝗂𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗈𝗇𝖾 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗐𝖾'𝗋𝖾 𝖼𝖺𝗉𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗈𝖿 𝗉𝖾𝗋𝖼𝖾𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝖼𝖾𝗇𝖽𝗌 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾.
همه ی فیکشن ها در چنل هم قرار میگیرن، آیدی چنل ← fercansso
  • JoinedApril 18, 2021


Last Message
fercansso fercansso Sep 22, 2023 01:10PM
یه اسپویل از کارکتر جدید بریف:شخصیت مرموز جدید از اعضای بی تی اس نیست و احتمالا نمیشناسیدش، اما کارکتر خیالی هم نیست. یه آرتیست دیگه ست که حقیقتا عاشقشم و شما هم قراره عاشقش شید. چون معلم دکتر جئونه.
View all Conversations

Stories by 𝑭𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒔𝒔𝒐
𝖡𝗋𝖾𝖺𝗍𝗁𝖾  | 𝖵𝗄𝗈𝗈𝗄 by fercansso
𝖡𝗋𝖾𝖺𝗍𝗁𝖾 | 𝖵𝗄𝗈𝗈𝗄
• همه‌ی فیکشن ها در چنل Fercansso هم قرار می‌گیرند. { نفس بکش } روانشناسی خبره به نام جئون جونگکوک در عجیب تر...
ranking #269 in gayromance See all rankings
𝐑𝐚𝐳𝐨𝐫'𝐬 𝐞𝐝𝐠𝐞  || 𝐕𝐤𝐨𝐨𝐤 by fercansso
𝐑𝐚𝐳𝐨𝐫'𝐬 𝐞𝐝𝐠𝐞 || 𝐕𝐤𝐨�...
• همه‌ی فیکشن ها در چنل Fercansso هم قرار می‌گیرند. [ لبه‌ی تیغ ] ژانر: پلیسی | رمنس | اسمات | دارک کمدی | جن...
ranking #290 in fanfiction See all rankings
𝑭𝒂𝒊𝒓𝒚𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒐𝒖𝒈𝒂𝒊𝒏𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆𝒂 | 𝑽𝒌𝒐𝒐𝒌 by fercansso
𝑭𝒂𝒊𝒓𝒚𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝑻𝒉𝒆 𝑩�...
• همه‌ی فیکشن ها در چنل Fercansso هم قرار می‌گیرند. - افسانه ی گل کاغذی - 𝑮𝒆𝒏𝒓𝒆: 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝒅𝒓𝒂�...
ranking #994 in boyxboyromance See all rankings
10 Reading Lists