اینجا که من هستم
آسمان خوشه‌ی کهکشان می آویزد؛
و کو چشمی آروزمند؟

Paynedoras box ^^
  • Neptune
  • JoinedAugust 24, 2020


Last Message
GH2416 GH2416 Jan 10, 2022 12:34PM
غریب نه آن است که تنش در این جهان غریب است؛ بلکه غریب آن است که دلش در تن غریب بُوَد و سِرَّش، در دل غریب بُوَد.
View all Conversations

6 Reading Lists