• JoinedJuly 2, 2017


Stories by zhangsookyung
KẺ SÁT NHÂN (SỰ THẬT) by zhangsookyung
KẺ SÁT NHÂN (SỰ THẬT)
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Kẻ sát nhân thật sự là ai? Truyện được đăng trên trang Nhật Ký Xán Bạch vớ...
RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LY by zhangsookyung
RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LY
"Tiểu hồ ly, cho hỏi, có muốn theo trẫm về Hoàng cung thành thân không."