xib_19

أللهم بعليَ ألاكَبر.

user93669286

هلو بنو شلونج

user93669286

@ user93669286 بنين الصوره
Reply

user93669286

@ user93669286 هسا شنو غاثج راسليني وطلعي بسسس
Reply

user93669286

@ xib_19 اعطيني حساب بينت تريستتت
Reply

xib_19

مَيخالف َيروحي تحمليهم
     اهَلنا عزاز ميزِعل حجيُهم.

n00525

@ xib_19 وأدري الصَوچ بَيهم بَس گلت فِدوه
Reply

xib_19

@ 3zoozi هَو معلشش 
Reply

xib_19

@ DuyBeni20a هوِ صح يزعل بس شنسوي عزاز بعد 
Reply

xib_19

يَكسر 
     خاطري مرات حتى الطير
     هم مثلي غريب وحسرته بصدره
     يلم عشه على شجره وعود لآزٍمٍ عود
     ويجي المايخاف الله يطيح الشجره