❀  ᴢᴇᴠ  •  ᴛʜᴇʏ/ᴛʜᴇᴍ  •   ᴛᴡᴇɴᴛʏ-ᴛᴡᴏ •  ꜱᴄᴏʀᴘɪᴏ


❝ sᴏᴍᴇ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs ᴀʀᴇ ᴍᴇᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ʟᴏsᴛ ❞

ꜱᴀᴅ ᴇɴᴅɪɴɢ ᴋɪɴᴅᴀ ᴀᴜᴛʜᴏʀ .

ᴍɪɴɢʜᴀᴏ's

⟳ ᴍɪꜱᴛᴀᴋᴇ ( ᴏɢ )
⟳ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪᴍᴜ ( ᴏɢ )
⟳ ꜰᴀᴅᴇᴅ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇꜱ ( ᴜᴄ )
⟳ ʏᴀʀʀᴏᴡ ( ᴜᴄ )
⟳ ᴍᴇᴍᴏɪʀ ᴏғ ᴛʜᴇ ʟᴀsᴛ ᴄᴇʟᴇsᴛᴇ (ᴜᴄ)
⟳ ʜᴏᴛ, ʏᴏᴜɴɢ & ʙʟᴏᴏᴅ (ᴜᴄ)
⟳ ᴘᴜsᴘᴀᴡᴀɴɢɪ ( ᴜᴄ )
  • maldives
  • JoinedNovember 15, 2015


Last Message
wthzev wthzev Apr 15, 2020 02:47AM
semenjak aky delete socmed like whatsapp, insta and twitter ni . aku rasa tenang gila . aku spend time dengan fam aku . aku baking time petang . aku dah tak nangis . sometimes you just gotta take a b...
View all Conversations

Stories by 𝐳 𝐞 𝐯 𝐚
❁ 𝐩𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐭𝐢𝐦𝐮 ᵒⁿ⁻ᵍᵒⁱⁿᵍ by wthzev
❁ 𝐩𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐭𝐢𝐦𝐮...
" i think we were meant to be, but we did it wrong"
ranking #87 in adam See all rankings
❁ 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞 ᵒⁿ⁻ᵍᵒⁱⁿᵍ by wthzev
❁ 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞 ᵒⁿ⁻ᵍᵒⁱⁿᵍ
there's always that one stupid mistake that changes everything
4 Reading Lists