𝐈̶̲𝐈̶̲  🗞️ ˖ w𝘄𝘄.𝘄𝔦l͟𝗸𝘀h𝔞k𝕖𝕤.𝗰𐐫̱𝗺 𖥦 💿 𖣯
- ̗̀໒ 𝐋𝐀𝐘𝐙𝐀! 🗽⌗ 𝖊𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖊𝖓 ꗃ⌇𝖾𝗅𝖺-𝖽𝖾𝗅𝖺. 𓂅゛
꩔📓꫶໋݊⸙᪶𝀊 ⌗ m𝗼𝗻𝘀te̺r ◠ 𝟯𝟰 + 𝟯𝟱 🖲️⃪꫶໋݊◍໋᪶۫ 𝅄ᨗ ੭.
- ̗̀ 𝗆𝖾𝖺𝗇﹆𝗛𝗢𝗠𝗘¡ 𓂃 𝙨𝙖𝙢𝙢𝙮 𝙬𝙞𝙡𝙠ᵎ ꒱ ៹
🎪 ∶ ∶ ꒰ 𝕠𝗻𝗲 𝕕𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻﹠𝕠𝗺𝗮𝗵𝗮 𝕤𝗾𝘂𝗮𝗱 ꒱
  • JoinedJuly 8, 2017Last Message
wilkshakes wilkshakes Feb 12, 2023 07:09PM
estou oficialmente migrando para uma conta nova!! por favor sigam a minha nova conta @hxckerpanic 
View all Conversations

Stories by ꫝꪮꪀꫀꪗ
❛ 𝐝𝐚𝐳𝐳𝐥𝐞 ❜ by wilkshakes
❛ 𝐝𝐚𝐳𝐳𝐥𝐞 ❜
ꗃ 𝐃𝐀𝐙𝐙𝐋𝐄 ʬʬ ֗ 𖦹 • ⩇⩇ 𝘢 𝘧𝘢𝘯𝘧𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘷𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘬𝘦𝘳 糖 ⋆ Onde Vinnie se apaixona pe...
ranking #33 in sammywilk See all rankings
❛ 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰 ❜ by wilkshakes
❛ 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰 ❜
ꗃ 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂 ʬʬ ֗ 𖦹 • ⩇⩇ 𝘢 𝘧𝘢𝘯𝘧𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘮𝘮𝘺 𝘸𝘪𝘭𝘬 糖 ⋆ Onde por um engano, Blo...
ranking #1 in taylorcaniff See all rankings
❛ 𝘁𝗵𝗶𝗲𝗳 ❜ by wilkshakes
❛ 𝘁𝗵𝗶𝗲𝗳 ❜
ꗃ 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐅 ʬʬ ֗ 𖦹 • ⩇⩇ 𝘢 𝘧𝘢𝘯𝘧𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘫𝘢𝘤𝘬 𝘨𝘪𝘭𝘪𝘯𝘴𝘬𝘺 糖 ⋆ Onde Jack pra fugir da políc...
ranking #177 in roubo See all rankings
6 Reading Lists