꒱࿐♡ ˚.*ೃ 𝐄𝐌𝐀𝐍𝐔𝐄𝐋𝐈 "𝐄𝐋𝐋𝐄"✷
──── 𝘀𝗵𝗲/𝗵𝗲𝗿
𝗳𝗼𝘂𝗿𝘁𝗲𝗲𝗻. 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗻. 𝘀𝗹𝘆𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻.
︴𝗌𝖺𝗆𝗆𝗒 𝗐𝗂𝗅𝗄 + 𝗓𝖺𝗒𝗇 𝗆𝖺𝗅𝗂𝗄 + 𝗌𝗁𝖺𝗐𝗇 𝗆𝖾𝗇𝖽𝖾𝗌 + 𝗅𝗈𝗎𝗂𝗌 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗋𝗂𝖽𝗀𝖾 + 𝖻𝗅𝖺𝗄𝖾 𝗀𝗋𝖺𝗒 + 𝖻𝗋𝖺𝖽𝗅𝖾𝗒 𝗌𝗂𝗆𝗉𝗌𝗈𝗇 + 𝗇𝖺𝗍𝖾 𝗆𝖺𝗅𝗈𝗅𝖾𝗒 + 𝗁𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾𝗌 + 𝖺𝗋𝗈𝗇 𝗉𝗂𝗉𝖾𝗋
❛ o ınferno estά vαzıo e todos os demônıos estα̃o αquı ❜
  • los angeles, ca
  • JoinedMay 19, 2016


Last Message
wilkmoods wilkmoods Oct 23, 2020 04:51PM
eu to com frio na barriga pq amanhã vou ver uma pessoa mds
View all Conversations

Stories by 𝙚𝙡𝙡𝙚 🍒
𝐍𝐎𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐘𝐎𝐔 ノ 𝘣𝘭𝘢𝘬𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘺 [2] by wilkmoods
𝐍𝐎𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓...
❝ Não, eu não quero mais ninguém, parece que estou passando pelo inferno porque eu minto para mim mesmo apena...
ranking #31 in blakegray See all rankings
𝐒𝐎𝐌𝐄𝐎𝐍𝐄 𝐓𝐎 𝐘𝐎𝐔 × blake gray [1] by wilkmoods
𝐒𝐎𝐌𝐄𝐎𝐍𝐄 𝐓𝐎 𝐘𝐎𝐔 × blake...
❝ Eu nunca tive ninguém, eu só quero ser alguém pra alguém. ❞ Onde Dakota sempre foi invisível e sem amigos...
ranking #1 in gray See all rankings
𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀𝐂 ꈍ 𝘯𝘪𝘤𝘬 𝘢𝘶𝘴𝘵𝘪𝘯 by wilkmoods
𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀𝐂 ꈍ 𝘯𝘪𝘤𝘬 𝘢𝘶𝘴𝘵𝘪...
❝Você diz aos seus amigos que eu sou doida e te deixo louco, que eu sou uma stalker, uma observadora e uma ps...
ranking #139 in madisonbeer See all rankings
6 Reading Lists