Saphirux_

ARE you into CODES, CIPHER, MYSTERY, THRILLER and MIND BLOWING TWISTS? 
     
     HERE ! HERE ! HERE ! 
     
     Umaasa akong babasahin mo iyan ^_^ Ipinapangako kong hindi mo pagsisisihan na binasa mo ito ^^
     
     STORY LINK: https://my.w.tt/hm5bwGk0j6