butchi3b

Bữa mình đọc được ở đâu đó có bộ Vĩnh ái-thân sỹ cốt truyện khá hay mà bạn ấy chỉ up đến chương muoi mấy, nếu có thể bạn có thể đoc thử tại thấy guu truyện cua bạn khá hợp mình:)))