پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست
آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست🌿
  • iran
  • JoinedApril 7, 2018Story by thisboyishappy
در حالت سکون by thisboyishappy
در حالت سکون
وقتی یه روزی قراره که تو قبر بپوسم ، برای چی از تو میترسم؟ . . .
ranking #3 in دل See all rankings
2 Reading Lists