𝒂𝒏𝒅 𝒊 𝒌𝒏𝒆𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 
𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒚𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆
‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‎ ‏‏‎‏‏ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‎ ‏‏‎‏‏ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‏‏‎ ‏‏‏‏‎‏‏ ‎‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‎ 𝒂𝒏𝒅 𝒊‏‏‎ 𝐡𝐚𝐯𝐞. . .
‎
‎ ‏‏‎ ‏‏‎
‎‎‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‎ ‏‏‎‏‏ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ 𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂 ‏‎.‏ . . ‏ aries. xv.‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
tmr. starkid. tw. st.
‎‏‏‎ ‏‏ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ teen wolf. , 悪魔.
ᶜˡᵃʳᵏ ᵇᵃˣᵗʳᵉˢˢᵉʳ ᵃⁿᵈ ᵇʳᶦᵃⁿ
ʳᵒˢᵉⁿᵗʰᵃˡ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗ ᵍʳᵒᵘᵖ


‎ ‎
‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎
‎‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂. theivykru.wp
‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎
‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
  • finnick odair’s heart
  • JoinedJune 24, 2019Last Message
theivykru theivykru 20 hours ago
go check out my graphic shop!https://my.w.tt/MUZzpemHQ8
View all Conversations

Stories by 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒊𝒕 𝒌𝒊𝒏𝒈
𝒃𝒂𝒅 𝒓𝒐𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 ᵐⁱˡˡⁱᵉ ᵇᵒᵇᵇʸ ᵇʳᵒʷⁿ by theivykru
𝒃𝒂𝒅 𝒓𝒐𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 ᵐⁱˡˡⁱᵉ ᵇᵒᵇᵇʸ...
𖤐₊˚.༄ 𝒃𝒂𝒅 𝒓𝒐𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 ━━━━ big boobs........ child? anyways
ranking #71 in nadia See all rankings
𝐓𝐀𝐋𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐎𝐍 by theivykru
𝐓𝐀𝐋𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐎𝐍
𝒕𝒂𝒍𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 ┊ ༑ ࿐ྂ。━━━━ 𝒂𝒍𝒍 𝒊 𝒈𝒂𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒔... in where a chaotic bisexual...