𝗜𝗙 𝗬𝗢𝗨 𝗖𝗔𝗡'𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗡𝗖𝗘 𝗧𝗛𝗘𝗠, 𝘊𝘖𝘕𝘍𝘜𝘚𝘌 𝘛𝘏𝘌𝘔.
❨❝ 𝙻𝚈𝚁𝙰 :: 𝙇𝙔𝙍𝘼 :: ҂ ❛ 𝐋𝐘𝐑𝐀 ꒱ 𓏲 :: 𝙇𝙔𝙍𝘼 :: 𝙻𝚈𝚁𝙰 ❞❩
˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 𝑺𝒉𝒆/𝑯𝒆𝒓, ⟫ ⟫ ⟫ ⟫𝑩𝒊𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍 + 𝑻𝒂𝒌𝒆𝒏, || ❪💌❫ ||
𝑵𝒆𝒓𝒅𝒚, 𝑭𝒖𝒏𝒏𝒚, 𝑻𝒂𝒍𝒌𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆,꒰ 🦢 ꒱ؘ ࿐𝑻𝒆𝒏𝒏𝒊𝒔, 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈,
- ',₊❏❜ ⌦ . . . ⌗ 𝑫𝒐𝒈𝒔, 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆, ⁞ '✎ᵕ̈ 𝑷𝒆𝒓𝒄𝒚 𝑱𝒂𝒄𝒌𝒔𝒐𝒏,
𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑷𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓, ָ࣪ ⊹ ━━━ ᨒ ꞋꞌꞋ 𝑯𝒂𝒎𝒊𝒍𝒕𝒐𝒏, 𝑯𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔, 𝑫𝒆𝒂𝒓
𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑯𝒂𝒏𝒔𝒆𝒏, ‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙𝑲𝒆𝒆𝒑𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑳𝒐𝒔𝒕 𝑪𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙
━━━━━━━━ ♯ 🌹 ! ♪ ➶
❝𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀𝐍 𝐈𝐃𝐈𝐎𝐓.❞

→˚₊· ܴೈ my idiots :: 🍧¸.•*'
star ❤️ @-Beauty_Queen-
eli! @1-800-THATBXTCH

RPs!
𝙿𝙹𝙾
: 🌕 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐋𝐘𝐑𝐀 𝐓𝐈𝐋𝐋
: 🌖 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐙 𝐓𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀
: 🌗 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐁𝐑𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐓𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀
: 🌘 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐒𝐓𝐎𝐋𝐋
: 🌑 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐍𝐈𝐍𝐈 𝐓𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀-𝐎𝐂𝐓𝐀𝐕𝐈𝐀𝐍
: 🌒 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐀𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐘𝐄𝐖
: 🌓 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐕𝐈𝐕𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐈𝐋𝐄𝐒
: 🌔 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐓𝐈𝐀 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝐖𝐎𝐎𝐃
: 🌕 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐓𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝐖𝐎𝐎𝐃
: 🌖 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐆𝐄𝐌𝐌𝐀 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐒𝐎𝐍
: 🌗 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐀𝐒𝐇𝐓𝐎𝐍 𝐃𝐀𝐕𝐄𝐍𝐏𝐎𝐑𝐓
: 🌘 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐉𝐀𝐂𝐊𝐒𝐎𝐍 𝐏𝐈𝐄𝐑𝐂𝐄
: 🌑 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐇𝐎𝐍𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐎𝐔𝐋𝐃𝐈𝐍𝐆

𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢 𝙿𝚘𝚝𝚝𝚎𝚛
: 🌕 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐌𝐈𝐒𝐓𝐘 𝐙𝐀𝐁𝐈𝐍𝐈
: 🌖 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐀𝐉 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐁𝐎𝐓𝐓𝐎𝐌
: 🌗 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐋𝐈𝐙𝐀 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄𝐄𝐍
: 🌔 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐒𝐀𝐏𝐏𝐇𝐈𝐑𝐄 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐒𝐎𝐍

𝙴𝚟𝚎𝚛 𝙰𝚏𝚝𝚎𝚛 𝙷𝚒𝚐𝚑
: 🌕 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐂.𝐀. 𝐂𝐔𝐏𝐈𝐃

𝙷𝚂𝙼𝚃𝙼𝚃𝚂
: 🌕 : ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ 』𝐒𝐄𝐁 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐇𝐄𝐖-𝐒𝐌𝐈𝐓𝐇

me - @_-PIPER-MCQUEEN-_ @-ez_valdez- @-shiny_diamond- @-pcisonousss @gang-gang-gang @-M0NARCHYYY

s t a r w a s h e r e
  • ▓ 𝗼𝗼𝗼. ▎𝖇𝖎𝖔 𝖇𝖞 𝖍𝖊𝖑𝖑𝖆 ((@𝖘-𝖘-𝖘𝖎𝖒𝖕))
  • JoinedAugust 12, 2020


Last Message
stvrryglqss stvrryglqss May 23, 2021 01:37AM
I’ve forgotten about wattpad so many times that it’s embarrassing
View all Conversations

Story by 𝓵𝒚𝒓𝒂 ·˚ ༘ 彡
My Characters by stvrryglqss
My Characters
All of my roleplay characters Fandoms - PJO - HP - Etc.
1 Reading List