sonemiy

Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı.