نویسنده یِ نارنجی... 💢 tel:@youcanttfeelmyheart
  • Chris evan's eyes
  • JoinedJuly 3, 2018Stories by ▪︎sizarta▪︎
Sun Ain't Gonna Shine Anymore [L.S] by sizartaDowneyJr
Sun Ain't Gonna Shine Anymore [L.S]
لویی مرگه. دستاش قاتله، چشم هاش خطره و لبخندهاش دروغ... هری زندگیه، دستاش هنره، چشم هاش آرامشه و لبخندهاش واق...
ranking #576 in louis See all rankings
HICH by sizartaDowneyJr
HICH
روزایی هست که دلم میخواد دست تاران رو بگیرم و از همه چیز دور بشیم. بریم توی کلبه مون، دور از همه. دور از آدم...
ranking #162 in novel See all rankings
Sugar Seeking Sugar   by sizartaDowneyJr
Sugar Seeking Sugar
تونی تو بیست سالگی یه امگای تنهاست که از خونه رونده شده و یه بچه ی دوساله داره. مسئله اینه اون برای محافظت از...
ranking #2 in steverogers See all rankings
8 Reading Lists