ruhunmabedim

kızım kendini tüketme bu kadar üzülürsün