─◌✰್ i take my pills and i'm happy all the time  

nemesis, skaipira, calore <3
cat and a book with true crime podcast.
turkey, circassian, spanish

ESFJ | 6w7 | Neutral Good | Aries҂ lish
  • Just in your mind, I'm not real
  • JoinedApril 5, 2020Last Message
phiebia phiebia Feb 27, 2022 02:12PM
When tanımadığın birinin kitabını kütüphanene eklerken yanlışlıkla alakasız bir okuma listesine eklemişsindir;
View all Conversations

Story by 𝐫𝐞𝐭𝐬𝐢𝐧𝐚
alnında Lina yazan elindeki bıçakla camı tıklatan kız by phiebia
alnında Lina yazan elindeki bıçakl...
Akü'yü öldürmem bir kitap sürecek demiştim. Hakları Lina'nın kanlı bıçağında saklıdır.
5 Reading Lists