🥀កំពុងស្មុកនឹងរឿងការងារ រឿងរៀនសូត្រមែនទេ ម៉ោះអានប្រលោមលោករំសាយអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះសិនទៅ ទីនេះជាកន្លែងដែរជួយនាក់ឲបាត់អារម្មណ៍ទាំងនោះបាន👌😊🦊♥️
🥀🦊អ្នកនិពន្ធចំណូលថ្មី 😹
  • JoinedMarch 25, 2020Last Message
nith_byy_kim nith_byy_kim Aug 05, 2020 11:18AM
https://my.w.tt/O4bXx58xH8 ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីអ្នកអានទាំងអស់យើងវិលមកវិញជាមួយរដូវការថ្មីជាមួយរឿង អន្លង់កម្ម សង្ឃឹមអ្នកអានចូលចិត្ត អរគុណ♥️
View all Conversations

Story by 𝙼𝙸𝙽𝚈𝙾̈𝙾̈
☀︎︎☾ ភារកិច្ចបេះដូង ☽☀︎︎ by nith_byy_kim
☀︎︎☾ ភារកិច្ចបេះដូង ☽☀︎︎
🥀_ស្នេហាកើតឡើងមិនបានព្រៀងទុក កើតចេញពីអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅពេលនៅក្បែរគ្នា មានក្ដីសុខពេលនៅក្បែរគ្នារហូតកើតមានចិត្ត...
ranking #9 in thankyou See all rankings