به دیدارم بیا هر شب
در این تنهایی تنها و تاریکِ خدا مانند

دلم تنگ است

دلی خوش کرده ام با این پرستو ها و ماهی ها
و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی

به دیدارم بیا

نمی خواهم ببیند هیچ کس ما را
نمی خواهم بداند هیچ کس ما را

و نیلوفر که سر بر می کشد از آب
پرستوها که با پرواز و با آواز
و ماهی ها که با آن رقص غوغایی
نمی خواهم بفهمانند بیدارند

-اخوان ثالث-
  • JoinedOctober 15, 2018Story by nisuow.
Harry shoes (f.f by:nisuow) by nisuow
Harry shoes (f.f by:nisuow)
{ Till a' the seas gang dry, my dear, And the rocks melt wi' the sun; I will love thee still, my dear, While...
ranking #570 in larrystylinson See all rankings
9 Reading Lists