• theme creds @-jiminly
@YazminSuckz my husband 」
Đã quá một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân
  • reality
  • JoinedSeptember 8, 2015Story by nanu
「drawings and doodles ❥ collab」 by nanukkari
「drawings and doodles ❥ collab」
the drawings get better as you read, so please don't judge us so badly.
ranking #53 in kpopfanart See all rankings