𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐌𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐋𝐄 !!

⸻ ɴᴀᴇᴋᴏ﹐ ɴᴀᴇ﹐ ғᴜʏᴜᴋᴏ﹐ɴᴀᴛsᴜ
↺ 𝙀𝙉𝙁𝙋, 𝙛𝙚𝙢𝙖𝙡𝙚, 𝙨𝙝𝙚/𝙩𝙝𝙚𝙮, 𝙢𝙞𝙣𝙤𝙧
▶ Ⳑⲇⲛⳋⳙⲇⳋⲉ⳽ Ⲓ ⳽ⲣⲉⲇⲕ; Ⲋⲣⲇⲛⲓ⳽ⲏ (⳨ⲓⲅ⳽ⲧ ⳑⲇⲛⳋⳙⲇⳋⲉ), Ⲉⲛⳋⳑⲓ⳽ⲏ & ⳨ⲅⲉⲛⲥⲏ (ⳑⲉⲇⲅⲛⲓⲛⳋ)

𝖘𝖚𝖓𝖓𝖞 𝖙𝖔 𝖒𝖞 𝖒𝖆𝖗𝖎; @MariLeDuck
𝖒𝖞 𝖒𝖆𝖑𝖊𝖜𝖎𝖋𝖊 𝖆𝖓𝖉 𝖕𝖔𝖔𝖐𝖎𝖊 𝖒𝖎𝖒𝖎; @lixxume
(𝖒𝖞) 𝖘𝖎𝖑𝖑𝖞; @Ribzyz

uƞɱσtiνɑteɗ/ ɾσleplɑʮeɾ, ɑpplʮʄic ʄɑƞɑtic, wɾiteɾ!
  • part of miya's potatoes cult !!
  • JoinedSeptember 10, 2022Last Message
naethings naethings Apr 23, 2024 03:54PM
{ important }☆ hihi! I'm going to a camp for three days so I won't be online <3
View all Conversations

Stories by 𝐍𝐚𝐞
𝐍𝐄𝐖 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 | 𝗔𝗣𝗢𝗖𝗔𝗟𝗬𝗣𝗦𝗘 𝗔𝗙 by naethings
𝐍𝐄𝐖 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 | 𝗔𝗣𝗢𝗖𝗔𝗟𝗬...
❛❛ ...𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗉𝗎𝗋𝗉𝗈𝗌𝖾 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗰𝗵𝗮𝗼𝘁𝗶𝗰 𝗐𝗈𝗋𝗅𝖽, 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗉𝗋𝖾𝖿𝖾𝗋 𝗍𝗈 𝗁𝗂...
ranking #1 in applyfic See all rankings
𝐋𝐎𝐓𝐔𝐒 | 𝗯𝘀𝗱 𝗮𝗳 by naethings
𝐋𝐎𝐓𝐔𝐒 | 𝗯𝘀𝗱 𝗮𝗳
❝ 𝓲 𝓌𝒶𝓈 𝒶 𝓉𝑒𝓇𝓇𝑜𝓇𝒾𝓈𝓉? 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝒽𝑒𝓁𝓁?! ❞ [ bsd ocxcanon applyfic ] status ;; open
ranking #135 in bsd See all rankings
𝐃𝐀𝐅𝐅𝐎𝐃𝐈𝐋 | 𝘁𝘄𝘀𝘁 𝗮𝗳 by naethings
𝐃𝐀𝐅𝐅𝐎𝐃𝐈𝐋 | 𝘁𝘄𝘀𝘁 𝗮𝗳
❝ 𝓲 𝓌𝒶𝓈𝓃'𝓉 𝓁𝓎𝒾𝓃𝑔 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝒾 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾 𝒷𝓇𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉 𝒷𝒶𝒹 𝓁𝓊𝒸𝓀... ❞ in which, by both mis...
ranking #53 in aesthetic See all rankings