ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴍᴀᴋᴇ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ʙʏ ᴡʀɪᴛɪɴɢ.
~ᴄ.s ʟᴇᴡɪs

>:ғᴄᴛɴʟ ᴄʜʀᴄʜᴛʀ ᴅɴᴛ xsᴛ:<

*ʟᴏᴠᴇ sǫᴜᴀʀᴇ sᴇʀɪᴇs
-Mearaquel (On-Going)
-ʀᴀɢᴜɪʟᴀ(sᴏᴏɴ)
-ᴀʀɪᴇʟʟᴀ(sᴏᴏɴ)
-ᴅᴀᴠɪᴏʀ(sᴏᴏɴ)

*ᴏɴᴇ sʜᴏᴛ sᴛᴏᴛɪᴇs (sᴏᴏɴ)

*ᴛɪɴᴀᴅʜᴀɴᴀ sᴇʀɪᴇs
-ᴛɪɴᴀᴅʜᴀɴᴀ ɴɢᴀ ʙᴀ? (sᴏᴏɴ)
- (sᴏᴏɴ)

Oᴛʜᴇʀs sᴛᴏʀɪᴇs
-Memoirs of a Lifetime (On-Going)
-You Aren't Mine (On-Going)


Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ - ᵐᵉⁱ_ⁿⁱⁿᵍⁿⁱⁿᵍ14
Gᴍᴀɪʟ- Sᵃⁿᵗᵒˢᵐᵃʳᵘ73@ᵍᵐᵃⁱˡ.ᶜᵒᵐ
ғʙ ᴘᴀɢᴇ- ᴀᴜʀɪᴇᴇs ɢʀᴀᴘʜɪᴄ sʜᴏᴘ

sᴀ ᴘᴀɢ ᴘᴜʙʟɪsʜ ᴋᴏ ɴᴀɴɢ sᴛᴏʀʏᴀ, sᴀɴᴀ ᴀʏ ɪɴʏᴏɴɢ ʙᴀsᴀʜɪɴ, ɪɴʏᴏɴɢ ᴍᴀɢᴜsᴛᴜʜᴀɴ. ᴅᴀʜɪʟ ʟᴀʜᴀᴛ ɴɢ ɪʏᴀɴ ᴀʏ ᴀᴋɪɴɢ ᴘɪɴᴀɢʜɪʀᴀᴘᴀɴ.♡
-ᴍʀsɴᴛs14♡♡
  • JoinedAugust 5, 2018Last Message
mrsnts14 mrsnts14 Dec 26, 2020 12:41AM
IT STARTED INSIDE THE BOOKSALE PROLOGUE IS UP!!
View all Conversations

Stories by MarianaJosepfa
Memoirs of a Lifetime by mrsnts14
Memoirs of a Lifetime
Hi! My name is mara, i just live a normal life, i don't have anything important. My life sucks, i was being h...
ranking #240 in lessonlearned See all rankings
MEARAQUEL(LOVE SQUARE SERIES #1)  by mrsnts14
MEARAQUEL(LOVE SQUARE SERIES #1)
A Mearaquel who lives in Los Angeles. A League who lives in Vietnam. A Lucious who also lives in vietnam and...
ranking #27 in ariella See all rankings
You Aren't Mine (On-Going) by mrsnts14
You Aren't Mine (On-Going)
Sa mundong ikaw ang mahal ko, bakit hindi tayo ang para sa isa't-isa? Sa pag ikot o pag lipas ng mundo walang...
ranking #252 in notmine See all rankings
4 Reading Lists