به من چه دادید ای واژه های ساده فریب و ای ریاضت اندامها و خواهش ها! اگر گلی به گیسوی خود میزدم از این تقلب،از این تاج کاغذین که بر فراز سرم بو گرفته است فریبنده تر نبود...🕷🕸
  • JoinedJuly 28, 2020

Following


2 Reading Lists