Truyện ta up trên đây là những truyện ta thích mà chưa thấy có trên watt. Các nguồn edit, convert đều sẽ được ghi lại. 

Ai muốn ta gỡ bộ nào xuống thì cứ báo ta một tiếng nha ( # ^ . ^ # )
  • JoinedFebruary 16, 2015Stories by nightwind
Xuyên thành nam chủ mối tình đầu [ xuyên thư ] - Anh Niên by lynnchan24
Xuyên thành nam chủ mối tình đầu [...
Hán Việt: Xuyên thành nam chủ tha sơ luyến [ xuyên thư ] Tác giả: Anh Niên Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: N...
Trà sữa thêm đường bảy phần ngọt - Chung Hư Tam by lynnchan24
Trà sữa thêm đường bảy phần ngọt...
Hán Việt: Nãi trà gia đường thất phân điềm Tác giả: Chung Hư Tam Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang...
Thế gả sau hoài nam chủ hài tử [ xuyên thư ] - Ôn Dung by lynnchan24
Thế gả sau hoài nam chủ hài tử [ x...
Hán Việt: Thế giá hậu hoài liễu nam chủ đích hài tử [ xuyên thư ] Tác giả: Ôn Dung Tình trạng: Hoàn thành Thể...
10 Reading Lists