© ιc᥆ᥒ;; Noa.

 ╭•*'※ Jeon Ahn : ❪☪❫ 𝑱𝒖𝒏𝒈𝑲𝒐𝒐𝒌
▕  𝟐𝟐 : Fᥲthᥱr::Dιᥣᥲᥒ's Boყfrιᥱᥒd
 ◣ ❦ :: Aᥣfᥲ::Bιsᥱxᥙᥲᥣ::Aᥴtιvᥱ.

 ╭•*'※ Noa : ❪☪❫ 𝒀𝒆𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏
▕  𝟐𝟒 : Prᥱgᥒᥲᥒt:: Vιᥒᥴᥱᥒt's Boყfrιᥱᥒd.
 ◣ ❦ :: Vᥲmριrᥱ::Sᥱx ᥲdιᥴᥴt::Homo::Bottom

 ╭•*'※ Zach : ❪☪❫ 𝒀𝒐𝒐𝒏𝒈𝒊
▕  𝟐𝟓 : Lord::Sιᥒgᥣᥱ.
 ◣ ❦ :: Vᥲmριrᥱ::Bιsᥱxᥙᥲᥣ::Vᥱrsᥲtιᥣᥱ.
  • JoinedSeptember 22, 2019