♡ αяε үσυ ᴄαℓℓιηɢ мε α sιηηεя?!~✓

ᴹʸ ⁿᵃᵐᵉ ᶦˢ ⁿᵒᵗ 'ˡᵒˡᶦᵗᵃ'. ᴶᵘˢᵗ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ᵗʰᵃᵗ ⁿᵃᵐᵉ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ᵃⁿᵈ ᵃᵈᵈᵉᵈ ᶦⁿ ᵐʸ ˢᵗᵒʳᶦᵉˢ ᵃˢ ᵗᵃᵉ'ˢ ᵖᵉᵗ ⁿᵃᵐᵉ. ᴵ'ᵐ ᵐᵉⁿᵗᶦᵒⁿᶦⁿᵍ ᵐʸ ⁿᵃᵐᵉ ᵃˢ ˢᶦⁿ 💜.

ᴸᴼᴸᴵᵀᴬšᴵᴰᴵᴼᵀ ⁻ ᴸᴼᴸᴵᵀᴬ ᵗᵃᵉ'ˢ ᵖᵉᵗ ⁿᵃᵐᵉ ᵍᶦᵛᵉⁿ ᵇʸ ᶦᵈᶦᵒᵗ, ᴵᴰᴵᴼᵀ ᵍᵘᵏ'ˢ ᵖᵉᵗ ⁿᵃᵐᵉ ᵍᶦᵛᵉⁿ ᵇʸ ˡᵒˡᶦᵗᵃ, ᵃⁿᵈ š ᶦˢ ᵐᵉ ᵗʳʸᶦⁿᵍ ʰᵃʳᵈ ᵗᵒ ᵏⁿᵒᵗ ᵗʰᵉᵐ ᵗᶦᵍʰᵗˡʸ ᵃˢ ᵃ ᵖʳᵒᵘᵈ ᵗᵃᵉᵏᵒᵒᵏᵉʳᵎ

📝️ ᴹʸ ᵃˡˡ ˢᵗᵒʳᶦᵉˢ ʷᶦˡˡ ᵇᵉ ᶜᵒⁿˢᵗᵃⁿᵗ ʷᶦᵗʰ 🌈:

¹ ~ ᵀᴬᴱᴷᴼᴼᴷ 🐰💜🐯 ⁽ᵀᵃᵉ ᵇᵉˡᵒⁿᵍˢ ᵗᵒ ᴳᵘᵏ, ᴳᵘᵏ ᵇᵉˡᵒⁿᵍˢ ᵗᵒ ᵀᵃᵉ⁾
² ~ ᴺᴬᴹᴶᴵᴺ 🐹🐨 ⁽ᴹʸ ᶠᵃᵛᵒʳᶦᵗᵉ ᶜᵒᵘᵖˡᵉ, ᶜʰᵘ 😘⁾
³ ~ ʸᴼᴼᴺᴹᴵᴺ 🐭🐥 ⁽ᴵ ᵃᵐ ˢᵒʳʳʸ, ˢᴼᴾᴱ 🐭🦄ᵎ ᴮᵉᶠᵒʳᵉ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ˢᴼᴾᴱ ᵃʳᵉ ʳᵉᵃˡ, ᴵ ᶠᵉˡˡ ᵈᵉᵉᵖˡʸ ᶦⁿᵗᵒ ʸᴼᴼᴺᴹᴵᴺ. ᵀʰᵃᵗ'ˢ ⁿᵒᵗ ᵐᵉᵃⁿ ᴵ ʰᵃᵗᵉ ˢᴼᴾᴱ. ˢᴼᴾᴱ ᵃˡʷᵃʸˢ ᶦⁿ ᵐʸ ᵐᶦⁿᵈ, ʸᴼᴼᴺᴹᴵᴺ ᵃˡʷᵃʸˢ ᶦⁿ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ. ˢᵒʳʳʸ, ᴺᵒᵗ ˢᵒʳʳʸ 😜⁾
⁴ ~ ᴹᴾᴿᴱᴳ ᵂᵒʳˡᵈ ⁽ᵗʰᶦˢ ᶦˢ ᶠᵃⁿᶠᶦᶜᵗᶦᵒⁿ ᵗʰᵒ ˢᵒ ʷʰʸ ⁿᵒᵗ⁾
⁵ ~ ᴮᵒʸ ᵐᵉⁿˢᵗʳᵘᵃᵗᶦᵒⁿ ᵃⁿᵈ ᵇʳᵉᵃˢᵗᶠᵉᵉᵈᶦⁿᵍ ⁽ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ˡᶦᵏᵉ ᵗᵒ ᵍᵒ ʷᶦᵗʰ ᴳᵉⁿᵈᵉʳˡᵉˢˢ 💁⁾
⁶ ~ ᴴᵃᵖᵖʸ ᴱⁿᵈᶦⁿᵍ ᴼᴺᴸʸ ✌️😇✍️ ⁽ᴵ ᵏⁿᵒʷ ᵗʰᵉ ᶠᵉᵉˡᶦⁿᵍˢ ᵒᶠ ˢᵃᵈ ᵉⁿᵈᶦⁿᵍˢ, ˢᵒ ᴵ ʷᵒⁿ'ᵗ ᵈᵒ ᵗʰᵃᵗ ᶦⁿ ᵐʸ ˢᵗᵒʳᶦᵉˢ⁾
⁷ ~ ᴴᵒʳʳᶦᵇˡᵉ ᴳʳᵃᵐᵐᵃʳ ᴹᶦˢᵗᵃᵏᵉˢ 😝 ⁽ᶠᴼᴿᴳᴵⱽᴱ ᴹᴱ 🙏⁾
⁸ ~ ᵀᵃᵉʰʸᵘⁿᵍ ˢᵐᵃˡˡᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ʲᵉᵒⁿᵍᵍᵘᵏ ᵃᵍᵉ ʷᶦˢᵉ ᵃⁿᵈ ʰᵉᶦᵍʰᵗ ʷᶦˢᵉ 👶🏻😁🙆🏻♂️
⁹ ~ ᴰᵒᵐ||ᵀᵒᵖ ᴶᵉᵒⁿ ᴶᵉᵒⁿᵍᵍᵘᵏ ⬆🐰
¹⁰ ~ ˢᵘᵇ||ᴮᵒᵗᵗᵒᵐ ᴷᶦᵐ ᵀᵃᵉʰʸᵘⁿᵍ ᵃᵏᵃ ᴶᵉᵒⁿ ᵀᵃᵉʰʸᵘⁿᵍ ⬇🐯

~ ₛᵢₙ 💜
  • 💁🐰💜🐯 🌎
  • JoinedApril 2, 2018Last Message
lolitasidiot lolitasidiot Apr 01, 2021 01:50PM
N.O.P:Tae hasn't even let guk take his first step peacefully, welcomes him by throwing the pillow "You again tried to pull me into your trap, but I will never let it happen again you idiot. I caught...
View all Conversations

Stories by LOLITAšIDIOT
You're My Enemy ~ 🐰💜🐯 by lolitasidiot
You're My Enemy ~ 🐰💜🐯
~Ongoing~ This is my 5th Book.
ranking #8 in blstory See all rankings
My Lolita's Idiot  ~ 🐰💜🐯 by lolitasidiot
My Lolita's Idiot ~ 🐰💜🐯
~Ongoing~ This is my 8th Book.
ranking #45 in lolita See all rankings
My One & Only Tiger ~ 🐰💜🐯 by lolitasidiot
My One & Only Tiger ~ 🐰💜🐯
~Ongoing~ This is my 4th Book.
ranking #326 in yaoistory See all rankings
2 Reading Lists