Gầy có khí chất, béo có khí phách. Ông trời không cho khí chất thì nhất định phải bồi dưỡng khí phách! ( ̄▽ ̄) #Đời_là_bể_khổ  #Quay_đầu_là_bờ  #Đâu_ngờ_là_vực \(//∇//)\
Page: https://www.facebook.com/Linglingbeotron200823
  • JoinedMay 4, 2010


Following


Stories by Ngưu Ngơ
[Trans][Night Light] Nội tâm của giám đốc by linglingbeotron
[Trans][Night Light] Nội tâm của g...
Tác giả: ID522597347 SP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin
ranking #5 in seoyikyung See all rankings
[Trans][Night Light] Lau tay giúp tôi by linglingbeotron
[Trans][Night Light] Lau tay giúp...
Tác giả: ID522597347 CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin
ranking #8 in seo See all rankings
[Trans][Night Light] Tại sao giám đốc luôn nói "Lạnh thật"? by linglingbeotron
[Trans][Night Light] Tại sao giám...
Tác giả: ID522597347 CP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin
ranking #716 in trans See all rankings
1 Reading List