kumsaldakikedi

günəşimsən göyüzündə, ya da göy sənin üzündə.

kumsaldakikedi

günəşimsən göyüzündə, ya da göy sənin üzündə.

kumsaldakikedi

basdığın yerləri torpaq deyib keçmə, tanı.

kumsaldakikedi

6 ayda cəmi bircə dəfə görmək qisməti