Główne konto: @Bermudetta  

✉️ bermudettaofficial@gmail.com

Nocą dłu­go ko­chać w ogro­dzie,
Po­tem spa­cer w mrok sa­mot­no­ści,
Wol­no, smut­nie, bo tak się cho­dzi
Za po­grze­bem swo­jej mło­do­ści.
━━ Julian Tuwim, „Trudy majowe"
  • ━━━━ Odmęty ━━━━
  • JoinedApril 15, 2021