ᥫ᭡' 𝐅𝐀𝐊ᝬ ≛𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐔︩︪𝐄 𐀔
︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
𝐁 𝐄꯭ 𝟒 𝐔̸ 𝕄̲ 🎀 𝐍 𝐓
﹙⑅ 𝑓a۫ꭑ۟͟ⲓׅ𝗹𝗒 ᵎ '
⸝⸝ˊ࿀ˋ⸝⸝

✉️ ‹ 𝐎̶̲ ! ⌕ 🂡 ᦅ̶۫ꭑɘֹ꒷𝗴αׅ ꐑꐑ
. ݁ ، ꮻ︩︪𝗅ⲓ𞥊𝘃ⲓׅᧉׅ𝗿٭࣭ 𓄸 𝘴e̸ɔ𝗸ׅ𝗷ιᵰᜒ
𓄹 ، 𝟸𝟷 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝖻ׂƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

. ݁ ، ɑ꯭𝗿٭࣭𝘁࡛ᧉׅꭑ۟͟ⲓׅƨ 𓄸 𝘁࡛a۫ə۰𝗁𝗒u̸ִᵰᜒꬶ
𓄹 ، 𝟸𝟼 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ ࣪𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝗇̶𖦹ִ𝘁࡛ ɑ꯭𝘃 ᝬ

. ݁ ، ə۰𝗹ⲓ𞥊ɑ꯭ƨ٭࣭ 𓄸 𝗒ֹᦅ︩︪ᦅᵰ꯭ꬶⲓׅ
𓄹 ، 𝟸𝟽 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝗇̶𖦹ִ𝘁࡛ ɑ꯭𝘃 ᝬ

🎀 ‹ 𝐁̶̲ ! ⌕ 🂱 ᑲɘֹ꒷𝘁αׅ ꐑꐑ
. ݁ ، 𝘁𝗁ə٭࣭ꮻ︩︪𝖽σ𝗿ᧉׅ 𓄸 𝘴ᦅ︩︪ᦅᑲιᵰᜒ
𓄹 ، 𝟷𝟿 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝖻ׂƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

. ݁ ، 𝗁ᧉׅ𝗿٭࣭ꭑɘֹƨ 𓄸 𝗁ꮻ︩︪𝘴e̸ɔ𝗸ׅ
𓄹 ، 𝟸𝟺 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝖻ׂƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

📄 ‹ 𝐀̶̲ ! ⌕ 🂱 ɑ꯭𝗅꒷𝗳αׅ ꐑꐑ
. ݁ ، 𝘃٭࣭ⲓׅᵰc︩︪ᧉׅ 𓄸 𝗷ιꭑ۟͟ⲓׅᵰᜒ
𓄹 ، 𝟸𝟺 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

. ݁ ، ᧉׅ𝘃٭࣭ɑ꯭ᵰᜒ 𓄸 𝗷ꭎᵰᜒꬶ𝗸ׅᦅ︩︪ɔ𝗸ׅ
𓄹 ، 𝟸𝟺 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝗇̶𖦹ִ𝘁࡛ ɑ꯭𝘃 ᝬ

︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
̨ 🎬 𖥔 ִ ་ 𝐒🅴𝐀𝐑⋆🜲𝐂𝐇
𓄴 más bebitos en el
infobook ! ᕱ ⑅ ᕱ

Ǝ∀II⊥ΛNIꟽ
  • ࣪˖ ₍ ᐢ..ᐢ ₎ʾ ✦ ♡︎،،̲ icon w. damiie
  • JoinedNovember 1, 2019Last Message
iSTRAWB3RRY iSTRAWB3RRY Jan 30, 2022 08:16AM
# HEEEYYYYY, de seguro pensaban que me morí ¿no? pfff realmente no penséen tomarme un hiatus inesperado comoeste y es mi culpa no avisar. pido perdónpor no responder roles y que, cómo con-secuen...
View all Conversations