ᥫ᭡' 𝐅𝐀𝐊ᝬ ≛𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐔︩︪𝐄 𐀔
︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
𝐁 𝐄꯭ 𝟒 𝐔̸ 𝕄̲ 🎀 𝐍 𝐓
﹙⑅ 𝑓a۫ꭑ۟͟ⲓׅ𝗹𝗒 ᵎ '
⸝⸝ˊ࿀ˋ⸝⸝

✉️ ‹ 𝐎̶̲ ! ⌕ 🂡 ᦅ̶۫ꭑɘֹ꒷𝗴αׅ ꐑꐑ
. ݁ ، ꮻ︩︪𝗅ⲓ𞥊𝘃ⲓׅᧉׅ𝗿٭࣭ 𓄸 𝘴e̸ɔ𝗸ׅ𝗷ιᵰᜒ
𓄹 ، 𝟸𝟷 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝖻ׂƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

. ݁ ، ɑ꯭𝗿٭࣭𝘁࡛ᧉׅꭑ۟͟ⲓׅƨ 𓄸 𝘁࡛a۫ə۰𝗁𝗒u̸ִᵰᜒꬶ
𓄹 ، 𝟸𝟼 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ ࣪𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝗇̶𖦹ִ𝘁࡛ ɑ꯭𝘃 ᝬ

. ݁ ، ə۰𝗹ⲓ𞥊ɑ꯭ƨ٭࣭ 𓄸 𝗒ֹᦅ︩︪ᦅᵰ꯭ꬶⲓׅ
𓄹 ، 𝟸𝟽 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝗇̶𖦹ִ𝘁࡛ ɑ꯭𝘃 ᝬ

🎀 ‹ 𝐁̶̲ ! ⌕ 🂱 ᑲɘֹ꒷𝘁αׅ ꐑꐑ
. ݁ ، 𝘁𝗁ə٭࣭ꮻ︩︪𝖽σ𝗿ᧉׅ 𓄸 𝘴ᦅ︩︪ᦅᑲιᵰᜒ
𓄹 ، 𝟷𝟿 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝖻ׂƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

. ݁ ، 𝗁ᧉׅ𝗿٭࣭ꭑɘֹƨ 𓄸 𝗁ꮻ︩︪𝘴e̸ɔ𝗸ׅ
𓄹 ، 𝟸𝟺 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝖻ׂƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

📄 ‹ 𝐀̶̲ ! ⌕ 🂱 ɑ꯭𝗅꒷𝗳αׅ ꐑꐑ
. ݁ ، 𝘃٭࣭ⲓׅᵰc︩︪ᧉׅ 𓄸 𝗷ιꭑ۟͟ⲓׅᵰᜒ
𓄹 ، 𝟸𝟺 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝘴ι𝗇̶ꬶ𝗹ə. ᝬ

. ݁ ، ᧉׅ𝘃٭࣭ɑ꯭ᵰᜒ 𓄸 𝗷ꭎᵰᜒꬶ𝗸ׅᦅ︩︪ɔ𝗸ׅ
𓄹 ، 𝟸𝟺 𝚈̲𝙴̲𝙰̲𝚁̲𝚂̲ ⸼ 𝗁ꭑƨ𝗑̳𝗅 ⭒ ࣪𝗇̶𖦹ִ𝘁࡛ ɑ꯭𝘃 ᝬ

︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
̨ 🎬 𖥔 ִ ་ 𝐒🅴𝐀𝐑⋆🜲𝐂𝐇
𓄴 más bebitos en el
infobook ! ᕱ ⑅ ᕱ

Ǝ∀II⊥ΛNIꟽ
 • ࣪˖ ₍ ᐢ..ᐢ ₎ʾ ✦ ♡︎،،̲ icon w. damiie
 • JoinedNovember 1, 2019Last Message
iSTRAWB3RRY iSTRAWB3RRY Jul 04, 2021 03:44PM
/  creo que cansa que diga que doy señales de vida   porque ya volví, pero en fin. YA ESTOY AQUÍ, no   completamente pero estoy aquí. luego de pensarlo   me di cuenta de que era algo inj...
View all Conversations

Story by   ★ ִֶָ  🎀 𝐂٭𝐒𝐌꯭𝐈𝐂 ִֶָ· ୨
﹙ 𝒇. ﹚𝐇𝔼𝐑 ⭒ 𝐅𝐈̶̲𝐍𝐄 ٭ ࣪𝐖𝐄𝐀̷𝐓𝐇☓𝐑۰ ۫ 𓏰 by iSTRAWB3RRY
﹙ 𝒇. ﹚𝐇𝔼𝐑 ⭒ 𝐅𝐈̶̲𝐍𝐄 ٭ ࣪�...
. 𓈊 ݁ ، 𝗁٭ꮻ︩︪𝘄 𝘆̶o̸ׅ𝗎̶ ᥫ᭡ 𖠵 𝗍ᦅ͞ 𝔥a۫𝘁ɘִ ꭑᧉׅ ꐑꐑ ▍▎▐ 🕷️ ▍▐ ▍ ᐢ...
1 Reading List