𝘠𝘰𝘶 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯 

𝘚𝘶𝘧𝘧𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯
𝘓𝘰𝘴𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘦𝘯𝘥𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘱𝘳𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨
𝘚𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦, 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦, 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦.
𝘙𝘦𝘥𝘦𝘮𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘮𝘦.
  • 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭❤
  • JoinedMarch 28, 2017Stories by 𝔩𝔢𝔯
𝔰𝔬𝔬𝔰𝔥𝔲 [Đoản văn] by htg0444
𝔰𝔬𝔬𝔰𝔥𝔲 [Đoản văn]
CP: Soojin x Shuhua (g)i-dle Đoản văn lộn xộn tùy tâm trạng nha. Nhưng ngược nhiều hơn, mấy cái đoản có tiêu...
ranking #8 in gidle See all rankings
𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛 by htg0444
𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/�...
Thành phần mà chẳng ai muốn dính líu đến trong môi trường học đường là gì? Con nhà giàu❌ Nữ hoàng drama❌ Đứa...
ranking #638 in gidle See all rankings
Nhạc hay - lyrics - review | Nhạc tổng hợp. by htg0444
Nhạc hay - lyrics - review | Nhạc...
Nhạc sưu tầm, sẽ có review và lyrics đi kèm. Cũng sẽ có video với vietsub, mình sẽ để bản gốc và những bản co...
ranking #7 in hạt See all rankings
3 Reading Lists