Red_Rose_-

"Tıpkı lamba gibidir bazı gidenler, gündüz varlıkları anlaşılmaz ,ama karanlık çöküp de akşam olunca ellerimiz telaşla onları yakacak 
     düğmeyi arar." 
     (Kahraman Tazeoğlu)