អរគុណអ្នកអានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រនិងចូលចិត្តទៅលើសាច់រឿងនីមួយៗ 😚🙏🏻💙✨
#ហ្គីថេ💙
  • JoinedSeptember 27, 2019


Following


Stories by JEON_TK
❤️TAKEN by ME🔞🔥 by gitae060999
❤️TAKEN by ME🔞🔥
បងផ្តល់អោយអូនគ្រប់យ៉ាង អ្វីដែលអូនត្រូវការ លើកលែងតែចាកចេញពីបង ។ ចាំទុក គីម ថេហ្យុង ជាកម្មសិទ្ធរបស់ ចន ជុងហ្គុក...
ranking #274 in boyxboy See all rankings
🌈Baby! I Love Your Daddy 🌈 by gitae060999
🌈Baby! I Love Your Daddy 🌈
Jk : យើងស្រលាញ់ប៉ាឯងណាស់អាល្អិត Jeon Jungkook x Kim Taehyung x Kim TaeJung
ranking #22 in khmernovel See all rankings
Hate Heart 💔 by gitae060999
Hate Heart 💔
ព្រោះរឿងយល់ច្រលំធ្វើអោយយើងបែកគ្នា ពេលនេះតើអាចផ្តល់ឱកាសអោយបងបានស្រលាញ់អូនម្តងទៀតបានទេ?
ranking #173 in cambodia See all rankings