⠀    ⠀   ⠀. 🍥 ⌗  𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀⠀◌   𝘀-𝗵𝗲𝗿  ੈ. 🐰
⠀ ⠀⠀ 🍶 ، 𖣯 › 𝘭𝘨𝙗𝘵 ՞ ✉️˚ 𝘪𝘴𝘧𝘱/𝘪𝘯𝘵𝘱 ! ، 𓂅↳ 𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗿𝗮𝗱𝗰𝗹𝗶𝗳𝗳𝗲. 𝗱𝘆𝗹𝗮𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗻𝗲𝘁𝘁𝗲.
𝗯𝗿𝗮𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀. 𝗰𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻.
𝗰𝗼𝗿𝗽𝘀𝗲 𝗵𝘂𝘀𝗯𝗮𝗻𝗱. 𝘁𝗼𝗺𝗺𝘆𝗶𝗻𝗻𝗶𝘁.
𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺. 𝗸𝗮𝗿𝗹 𝗷𝗮𝗰𝗼𝗯𝘀. 𝘄𝗶𝗹𝗯𝘂𝗿 𝘀𝗼𝗼𝘁. 𝗿𝗮𝗻𝗯𝗼𝗼.

↳ 𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘆. 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲𝘀. 𝘄𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀.
𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿. 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗷𝗼𝘆.

↳ 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿. 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝗺𝗯𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆.
𝘁𝗵𝗶𝗿𝘁𝗲𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝘀 𝘄𝗵𝘆. 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀.
  • JoinedSeptember 6, 2019Last Message
fawrylrex fawrylrex May 21, 2021 02:36PM
Novo clipe de Our Song do Nial e Anne, Mask do Dream lançada completa e novo álbum da Olivia Rodrigo. Essa madrugada foi movimentada.
View all Conversations

Stories by 𝖑𝖊𝖍
𝐃𝐑𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇 ϟ 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞𝐬 𝟏 by fawrylrex
𝐃𝐑𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇 ϟ 𝐢𝐦𝐚𝐠...
•ˇ🍏𝄒۪ࣴ⤿ partes 2, 3 e 4 disponíveis no meu perfil design de capa:: autoral arte de capa:: @alek.dar no Ins...
ranking #344 in gay See all rankings
𝐃𝐑𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇 ϟ 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞𝐬 𝟐 by fawrylrex
𝐃𝐑𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇 ϟ 𝐢𝐦𝐚𝐠...
•ˇ⚡️𝄒۪ࣴ⤿ partes 1, 3 e 4 disponíveis no meu perfil 🥇: #magia (05/01/21) 🥇: #drarryship (05/01/21) design...
ranking #2 in magia See all rankings
𝐃𝐑𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇 ϟ 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞𝐬 𝟑 by fawrylrex
𝐃𝐑𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇 ϟ 𝐢𝐦𝐚𝐠...
•ˇ🐉𝄒۪ࣴ⤿ partes 1, 2 e 4 disponíveis no meu perfil 🥈: #textposts (28/02/21) 🥈: #wizardingworld (28/02/21...
ranking #163 in magia See all rankings