🧚🏻🌞🌿🍄  ִ  ۫    sun summoner﹗
nilsa brekker. she/her. infj , isfp.
8teen. 6w7, 5w4. amity & candor.
▅▅▅▅ @fairyscrimez ; main.
  • saving username ‹3
  • JoinedJune 28, 2021