enrixgreat

Tao lang naman tayo, diba? Hindi naman tayo makina para tumanggap nang tumanggap ng bigat ng iba

enrixgreat

Tao lang naman tayo, diba? Hindi naman tayo makina para tumanggap nang tumanggap ng bigat ng iba

enrixgreat

Life is one big party when you're still young but who's going to have your back when it's all done.