eda_cyln

Gerekene gerektiği değeri verdim 
     	        Ama anladım ki o benim verdiğim değere değmezmiş..